۱۷ مهر
۱۴۰۰

انواع حریق

معرفی انواع حریق خطر بروز حریق به خصوص در صنایع نفت. گاز و پتروشیمی همواره به شکل بالقوه ای وجود دارد. در هر1000 واحد یک آتش سوزی مهیب اتفاق می افتد که هزینه آن حودود 120 میلیون دلار است. این هزینه بالا ارزش هزینه کردن سالانه 100 هزار دلار برای جلوگیری از خسارت و یا […]

Read More

اینستاگرام: Fidar_parse